Vakuumløfteåg og batteri backup for alarm

Med ikrafttrædelse af standarden DS/EN 13155, fra 2003, kom nye beskrevne retningslinjer for backup til alarmsystem på vakuumløfteåg, se punkt 5.2.2.6. Her anføres at vakkumløfteåg skal leveres med batteri beckup for alarmsystemet, som sikrer alarm hvis der sker svigt i energiforsyningen.

Medlems spørgsmål:
Når en KFAF servicemedarbejder møder et vakuumløfteåg, produceret før 2003 og uden batteri backup, skal vi så forlange, at der monteres batteribackup, for at vi kan godkende vakumløfteåget?

AT svar:
Det er i tidligere AT bekendtgørelse (se bilag) underforstået at advarselssignal skal være til stede, uanset at fejlårsagen er et energisvigt.

Et vakkumløfteåg, leveret før 2003 og som er indrette til anvendelse i områder, hvor der foregår personophold, dvs. at der er risiko for personskade såfremt en byrde tabes, skal derfor normalt være forsynet med batteri-backup til advarselsfunktionen!
Dec. 2007

KFAF / NCN

Bliv medlem

Få adgang til nyeste viden, regler og alle de andre fordele for medlemmer. Kranbranchen er et samarbejde mellem de største danske aktører indenfor kraner og løftetilbehør. Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.

Nye kurser

Kranbranchen arrangerer løbende kurser med eksamen for medlemmernes servicemontører. På den måde kan du holde dig opdateret med de seneste regler på området. Find information om uddannelsestilbud og dato for næste kursus her.