Svar på forespørgsel om krav til samløft med traverskraner

Arbejdstilsynet har modtaget forespørgsel af 26. august 2008 som Fyns Kran Udstyr A/S har videresendt i egenskab af koordinator for Kranfabrikantforeningen.

Forespørgselen fra medlemsforeningen er opdelt i 4 scenarier indeholdende forskellige traversindretninger og forskellig løfteevne på de enkelte spil og løbevogne. Herudover er der opstillet et spørgsmål om radiostyring i sammenhæng med tandemdrift af traverskraner. Arbejdstilsynet tager i de nedenstående 5 svar udgangspunkt i Arbejdstilsynets meddelelse nr. 2.02.3 om samløft med kraner. Indholdet i denne meddelelse kræves kendt inden samløft med kraner foretages.
Arbejdstilsynet skal præcisere, at der gælder et generelt krav om overlastsikring og lastviserindikator i forbindelse med samløft med kraner.

Herudover skal det præciseres, at samløft med traverskraner kun må udføres af personer med kranførercertifikat, dette uanset undtagelsen på 5000 kg ved normalløft, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 382/2007, § 1, stk. 4, om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v..

Spørgsmål 1
1 traverskran med 2 løbevogne, løfteevne på hver løbevogn er 4 T. Traversen er dimensioneret for 8 T.
Hvad er størst tilladelige belastning?

Svar 1
I henhold til bestemmelsen om vægtfordeling og belastning i forhold til kraner, hvor byrden løftes indenfor understøtningsfladen, må belastningen på hver kran eller spil ikke overstige 95 % af den størst tilladelige belastning.

Det forudsættes, at der er monteret ét spil pr. løftevogn.
Hver løbevogn (spil) må derfor højst belastes med 0,95 x 4 ton = 3,8 ton
Den samlede byrdes vægt kan derfor være op til 2 x 3,8 ton = 7,6 ton.

Spørgsmål 2
1 traverskran med 2 løbevogne, løfteevnen på hver løbevogn er 4 T, der er monteret sumlast udstyr på de 2 løbevogne, således, at den samlede maksimale last på de 2 løbevogne aldrig kommer over 4 T. Traversen er dimensioneret for 4 T.
Hvad er størst tilladelige belastning?

Svar 2
I henhold til bestemmelsen om vægtfordeling og belastning i forhold til kraner, hvor byrden løftes indenfor understøtningsfladen, må belastningen på hver kran eller spil ikke overstige 95 % af den størst tilladelige belastning.

Det forudsættes, at der er monteret ét spil pr. løftevogn.
Sumlast udstyret tager ikke højde for ”95 % -kravet”, hvilket medfører, at det spil, der bærer den største del af byrden, maksimalt må belastes med 0,95 x 4 ton = 3,8 ton.
Den samlede byrdes vægt kan derfor være op til 3,8 ton + 0,2 ton = 4 ton.

Spørgsmål 3
2 traverskraner ved samløft (tandem drift), hver med 1 løbevogn, hver med en løfte evne på 5 T
Hvad er størst tilladelig belastning?

Svar 3

I henhold til bestemmelsen om vægtfordeling og belastning i forhold til kraner, hvor byrden løftes indenfor understøtningsfladen, må belastningen på hver kran eller spil ikke overstige 95 % af den størst tilladelige belastning.
Det forudsættes, at der er monteret ét spil pr. løftevogn. Hver løbevogn (spil) må derfor højst belastes med 0,95 x 5 ton = 4,75 ton Den samlede byrdes vægt kan derfor være op til 4,75 ton x 2 = 9,5 ton.

Spørgsmål 4
2 traverskraner ved samløft (tandem drift), hver med 2 løbevogne, løfte evnen på hver løbevogn er 1 T. Traverserne er begge dimensioneret for 2 T.
Hvad er størst tilladelig belastning?

Svar 4
I henhold til bestemmelsen om vægtfordeling og belastning i forhold til kraner, hvor byrden løftes indenfor understøtningsfladen, må belastningen på hver kran eller spil ikke overstige 95 % af den størst tilladelige belastning.
Det forudsættes, at der er monteret ét spil pr. løftevogn.
I dette scenarie er der flere end 2 spil hvilket medfører, at samløftet kan anskues som topunktsløft, trepunktsløft og firepunktsløft.
Topunktsløftet, enten på samme travers eller på hver sin travers: Hver løbevogn (spil) må derfor højst belastes med 0,95 x 1 ton = 0,95 ton
Den samlede byrdes vægt kan derfor være op til 0,95 ton x 2 = 1,9 ton.
Trepunktsløftet: Hver løbevogn (spil) må derfor højst belastes med 0,95 x 1 ton = 0,95 ton.

Den samlede byrdes vægt kan derfor være op til 0,95 ton x 3 = 2,85 ton.
Firepunktsløftet: Firepunktsløft (statisk ubestemt) er kun tilladt, når de to sæt diagonale kraner eller spil hver for sig kan bære den samlede byrde, inklusive anhugningsgrej, dvs.
Hver løbevogn (spil) må derfor højst belastes med 0,95 x 1 ton = 0,95 ton

Den samlede byrdes vægt kan derfor være op til 0,95 ton x 2 = 1,9 ton.

Spørgsmål 5
Skal der ved radiostyret tandemdrift af 2 traverskraner være kommunikation mellem kranerne for nedkobling af begge kraner ved forreste krans forendestop og endestop på traverskørsel og katkørsel? Ved tandemdrift køres begge kraner af en radiostyring (sender) kran1 eller kran2 eller kran1 + kran2.

Svar 5
Når de 2 kraner sættes i tandemdrift styres de enkelte bevægelsesretninger med ét enkelt holdetryk (dødmandskontaktfunktion).

Således foretages både start og stop af den samlede bevægelse i bevægelsesretningerne med den samme betjeningskontakt.
En endestopkontakt (sikkerhedsstop) har overordnet funktion i forhold til betjeningskontakten (holdekontakten)
Heraf følger, at såfremt en af kranernes bevægelser standses af en endestopkontakt, skal den samlede bevægelse i denne retning bringes til standsning samtidig.

Arbejdstilsynet skal desuden bemærke, at

•CE-mærkede kraner, som styringsmæssigt kobles sammen, skal underkastes en fornyet risikovurdering og heraf følger udarbejdelse af fornyet dokumentation (overensstemmelseserklæring og brugsanvisning) og etablering af yderligere risikonedsættelse.

•Ved ikke CE-mærkede kraner som styringsmæssigt kobles sammen, skal der foretages en risikovurdering af sammenkoblingen og heraf følger udarbejdelse af dokumentation i form af overensstemmelseserklæring for sammenkoblingen og revideret brugsanvisning og etablering af yderligere risikonedsættelse.

Venlig hilsen
Lars Arly Rasmussen

Bliv medlem

Få adgang til nyeste viden, regler og alle de andre fordele for medlemmer. Kranbranchen er et samarbejde mellem de største danske aktører indenfor kraner og løftetilbehør. Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.

Nye kurser

Kranbranchen arrangerer løbende kurser med eksamen for medlemmernes servicemontører. På den måde kan du holde dig opdateret med de seneste regler på området. Find information om uddannelsestilbud og dato for næste kursus her.