Nyhedsbrev nummer 2, 2010

Medlemsmøde
Det næste medlemsmøde holdes mandag den 8. november 2010 på DI’s kursuscenter på Gl. Vindigevej 17 A, 5800 Nyborg. Der er sendt invitation ud til mødet og der kan tilmeldes 1 til 3 personer pr. medlemsvirksomhed. Husk at tilmelde jer så hurtigt som muligt.

Nyt fra bestyrelsen
Tirsdag den 24. August var der bestyrelsesmøde og referatet er sendt ud sammen med dette nyhedsbrev.
På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at revisionen af Lærebogen skal foregår blandt Kranfabrikantforeningens medlemmer, således at de enkelte emner fordeles ud og derefter samles i sekretariatet. Det er bestyrelsens opfattelse, at certificeringsordning er et vigtigt element i foreningens ansigt i forholdet til kunderne.
Der vil blive udarbejdet en velkomstmappe, som skal gives til nye medlemmer af foreningen, der indeholde forskelligt materiale om foreningen, foreningens aktiviteter og information om foreningens certificeringsordning.
Bestyrelsen ønsker at ændrer foreningens navn, så den stemmer bedre overens for medlemmers forretningsområde, gode forslag modtages.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19. oktober 2010.

Certificeringsordningen
På det sidste afholdte kursus blev det konstateret at lærebogen ikke er opdateret i forhold til det nye maskindirektiv og at noget af indholdet er forældet samt at opgaverne ikke stemmer overens med lærebogen. Derfor er revidering nu uddelegeret til medlemmer og dette arbejde forventes afsluttet i slutningen af september. Herefter vil rettelserne blive skrevet ind i lærebogen og udarbejdet nye opgavesæt, så det vil være muligt at gennemføre det næste certificeringsforløb i november 2010.

Hjemmeside og adgang til DI-Net
Det er nu lykkedes at få Kranfabrikantforeningens hjemmeside op at køre igen. Sekretariatet forsøger i øjeblikket at opdatere den og sætte relevante oplysninger på den. Derfor vil jeg bede jer om at gå ind på hjemmesiden for at kontrollere jeres egne oplysninger og komme med forslag til forbedringer.
Da sekretariatet flyttede fra DI Transport til Metal- og Maskinindustrien blev der på DI-Net oprettet en gruppe for Kranfabrikantforeningen, hvor alle relevante dokumenter, som f.eks. referater, bliver placeret. Desuden kan der via dette net oprettes indkaldelser til alle møder i foreningen.
Adgang til dette DI-Net fås med virksomhedens egen kode til DI. Virksomheder der ikke er medlem af DI kan henvende sig til sekretariatet og få en kode til DI-Net. Hvis det ikke er muligt at komme ind på Kranfabrikantforeningen side bedes I kontakte sekretariatet.

Generalforsamling 2011
Husk at generalforsamling 2011 i Kranfabrikantforeningen afholdes fredag den 8. april 2011 med efterfølgende middag og overnatning. Generalforsamlingen forventes at blive afholdt på Hotel Aquarium i Friedrichstadt i Nordslesvig.
Nærmere følger senere.

Bliv medlem

Få adgang til nyeste viden, regler og alle de andre fordele for medlemmer. Kranbranchen er et samarbejde mellem de største danske aktører indenfor kraner og løftetilbehør. Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.

Nye kurser

Kranbranchen arrangerer løbende kurser med eksamen for medlemmernes servicemontører. På den måde kan du holde dig opdateret med de seneste regler på området. Find information om uddannelsestilbud og dato for næste kursus her.