Nyhedsbrev nummer 1, 2010

Info fra bestyrelsen
Bestyrelsen har i år afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor det især har handlet om at få certificeringsordningen til at køre på skinner igen. Der har været et møde med Maskinsikkerhed A/S om forløbet af det nuværende forløb og der har fra foreningens side været en del utilfredshed med forløbet. Derfor har bestyrelsen lavet en aftale med Manconsult A/S om en videreførelse af certificeringsordningen samt en tilpasning af lærebogen i relation til det nye maskindirektiv. Det første forløb blev afholdt i april måned med 11 deltagere og på baggrund heraf vil der ske en ny redigering af lærebogen og af de opgaver, der gives ved certificeringsprøven, således at der fremover vil være en bedre overensstemmelse mellem det der står i lærebogen, Undervisningen og prøven.

Certificeringsordningen
Der vil blive gennemført et nyt kursus i certificeringsordning i starten af august-september måned 2010. Undervisningen op til prøven vil afholdt torsdag den 26 august 2010 og prøven afholdes den torsdag den 9. september 2010.

Generalforsamlingen.
Foreningens årlige generalforsamling blev i år afholdt på Hotel Frederiksminde i Præstø med deltagelse af næsten alle medlemsvirksomheder. På generalforsamlingen blev stoppede Niels Chr. Nielsen fra Fyns Kranudstyr som bestyrelsesmedlem efter flere år på posten. Henrik Jørgensen fra Carl Stahls A/S blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Da Niels Chr. Nielsen havde kontakten til Arbejdstilsynet blev det besluttet at denne kontakt fremover vil blive varetaget af sekretariatet, således at alle spørgsmål der har relation til Arbejdstilsynets ansvarsområde skal stilles til sekretariatet. Der blev under formandens beretning givet en redegørelse for den videre udvikling af foreningens certificeringsordning. Det endelige referat fra generalforsamlingen vil blive udsendt til medlemmerne snarest.

Nyt fra Arbejdstilsynet
Siden har der været afholdt et medlemsmøde hos Danløft i Åbenrå, hvor Lars Arly Rasmussen gav en grundig orientering omkring det nye maskindirektiv og kassationsregler for løfteudstyr.
Derudover har der været to spørgsmål til sekretariatet om kraner og løftegrej.
Det ene handlede omkring alarmudstyr på kraner med en kapacitet på mere end 1000 kg. Når der er automatisk løftestop ved bryde over løftegrænsen, så er der ikke krav om yderligere alarmgivning.
Anvendelse af bøjlewirelåse til træk med stålwire, skal der kigges i standarden, idet det er afhængigt af hvilke byrder det skal anvendes på. Derfor er det ikke nærmere beskrevet i At-meddelelse nr. 2.02.5.

Næste Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde holdes i august måned 2010.

Bliv medlem

Få adgang til nyeste viden, regler og alle de andre fordele for medlemmer. Kranbranchen er et samarbejde mellem de største danske aktører indenfor kraner og løftetilbehør. Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.

Nye kurser

Kranbranchen arrangerer løbende kurser med eksamen for medlemmernes servicemontører. På den måde kan du holde dig opdateret med de seneste regler på området. Find information om uddannelsestilbud og dato for næste kursus her.