Nyhedsbrev d. 25. august 2009

Info fra bestyrelsen
Efter seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at udsende kvartalsvise nyhedsbreve til medlemskredsen. Dette er den første i rækken. Det er muligt at indsende information, som man har lyst til at dele med sine kollegaer til Mette Gad, DI Transport, så vil det blive nævnt i kommende nyhedsbrev.

Certificeringsordningen – evaluering
Det netop overståede forløb med eksamen og undervisning i forbindelse med certificeringsordningen blev evalueret på et udvalgsmøde i foreningen den 18. august. Forud for mødet havde Mette Gad, DI Transport, haft et møde med Maskinsikkerhed for at gennemløbe forløbet med dem. På udvalgsmødet blev det konkluderet, at forløbet havde været forvirrende for alle parter, men evalueringsskemaer udfyldt af kursusdeltagerne på uddannelsesdagene viser en generel tilfredshed med undervisningen. Som opfølgning på flere medlemsvirksomheders opfordring om at få svarene på spørgsmålene udleveret, har Maskinsikkerhed lovet at skrive et notat om, hvor de største problemer ligger. Samtidig tager Maskinsikkerhed kontakt til de, der er dumpet, for at give dem et billede af, hvor de trænger til at løse op. At der ikke udsendes en egentlig rettevejledning skyldes, at Maskinsikkerhed i et vist omfang ønsker at genanvende nogle af spørgsmålene fremadrettet. Med hensyn til kompensationsaftalen med Ålborg Tekniske Skole blev det besluttet, at denne ikke anvendes til efterårets kursusforløb, idet gevinsten ved aftalen ikke opvejes af kravene, der skal opfyldes. Kommende undervisning vil forgå i november måned, og sekretariatet udbeder sig en forhåndstilkendegivelse på hvor mange, der ønsker at deltage med henblik på, om der bliver tale om Žen samlet undervisningsdag, eller om der er plads til eŽn undervisningsdag henholdsvis øst og vest for Storebælt. Fremadrettet vil undervisningen foregå i lejede lokaler, hvorfor den enkelte montør må sørge for forplejning. Sekretariatet ønsker en forhåndstilmelding fra medlemsvirksomhederne senest fredag den 11. september.

Markedsføring af certificeringsordningen
Der har været sendt et udkast til en flyer i høring blandt medlemmerne af Kran Fabrikant Foreningen. Bestyrelsens tanke bag flyeren er, at den skal skabe opmærksomhed omkring certificeringsordningen og skal kunne vedlægges medlemmernes tilbudsmateriale o.a. På udvalgsmødet blev rettelserne til flyeren vedtaget. Bl.a. blev det vedtaget at fjerne listen over medlemmer af Kran Fabrikant Foreningen og i stedet henvise til hjemmesiden www.kfaf.dk. Når rettelserne er blevet lavet, vil den blive sendt i trykken, og hvert medlem vil få tilsendt ca. 1.000 stk. samt en mail med en pdf-version.

Nyt fra Arbejdstilsynet
Som de fleste formentlig har bemærket, har der i lang tid været stille, hvad angår nye domme fra AT. Dette hænger sammen med en større omstrukturering. Men bestyrelsen følger selvfølgelig sagen og vender tilbage, så snart der er nye svar på gamle spørgsmål.

Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsens næste møde bliver mandag den 28. september. Referat af mødet vil efterfølgende blive sendt ud til medlemskredsen.

Bliv medlem

Få adgang til nyeste viden, regler og alle de andre fordele for medlemmer. Kranbranchen er et samarbejde mellem de største danske aktører indenfor kraner og løftetilbehør. Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.

Nye kurser

Kranbranchen arrangerer løbende kurser med eksamen for medlemmernes servicemontører. På den måde kan du holde dig opdateret med de seneste regler på området. Find information om uddannelsestilbud og dato for næste kursus her.