Kranførercertifikat for svingkran i havn

Fyns Kranudstyr A/S har på vegne af Kranfabrikantforeningen (KFAF) fremsendt følgende 2 spørgsmål til Arbejdstilsynet.

Spørgsmål 1:
Kræves der krancertifikat for at betjene svingkran ved havn, byrder over 5 tons?

Svar 1:
I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 382 af 23. april 2007 jvf. § 1, kræves, at mekanisk drevne kraner og lignende hejsemidler, som kan løfte en byrde frit hængende, og som har mindst én mekanisk drevet bevægelse ud over hejse- og firebevægelsen, kun må føres af en person, der er i besiddelse af kranførercertifikat.
Det vurderes, at den pågældende svingkran ikke er omfattet af undtagelserne som er nævnt i samme bekendtgørelses § 1, stk. 2.
Såfremt den pågældende svingkran kan udføre de nævnte mekaniske bevægelser, er den omfattet af kravet om, at den kun må føres af en person, der er i besiddelse af kranførercertifikat.
Det skal lige som en generel bemærkning nævnes, at det ikke er byrdens vægt, der er afgørende for certifikatkravet nævnt i bekendtgørelsens § 1, men kranens maksimale løfteevne (mærkelast).

Spørgsmål 2:
Hvis ja, hvilken type certifikat?

Svar 2:
I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 382 af 23. april 2007 jvf. § 4, bilag 1, fremgår det, at kranførere skal være i besiddelse af et kranførercertifikat type A for at føre en svingkran.
Det kan dog tilføjes, at såfremt der er tale om en fastopstillet søjlekran med fast udlæg opstillet i lystbådehavne (som i daglig tale også kaldes svingkran) kan Arbejdstilsynet acceptere, at kranføreren er i besiddelse af kranførercertifikat type C.

Bliv medlem

Få adgang til nyeste viden, regler og alle de andre fordele for medlemmer. Kranbranchen er et samarbejde mellem de største danske aktører indenfor kraner og løftetilbehør. Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.

Nye kurser

Kranbranchen arrangerer løbende kurser med eksamen for medlemmernes servicemontører. På den måde kan du holde dig opdateret med de seneste regler på området. Find information om uddannelsestilbud og dato for næste kursus her.