Kassationskriterie for rundsling

Kranfabrikantforeningen (KFAF) har bedt AT præcisere kassationskriterier for rundsling (løftestroppe), specielt for rundsling med dobbelt beskyttelsesdug.

Arbejdstilsynet svarer således:
Et rundsling er løftetilbehør, som er omfattet af de indretningsmæssige krav, der er angivet i Maskindirektivet, enten 98/37/EF eller 2006/42/EF afhængig af markedsføringstidspunktet. Der er udarbejdet en harmoniseret standard DS/EN 1492-2 om Textilremme – Sikkerhed – Del 2: Runde stropper fremstillet af kunstfibre til generelle anvendelsesformål (Engelsk: Textile slings – Safety – Part 2: Roundslings made of man-made fibres for general purpose use) Denne standard indeholder et afsnit C 2 omkring eftersyn og vurdering af den fortsatte forsvarlige anvendelse af et rundsling (løftestrop). Dette afsnit C 2 angiver de oplysninger, som fabrikanten skal videregive til brugeren for at kunne sikre, at der kan ske en forsvarlig anvendelse. Afsnittet C 2.3 angiver eksempler på de forhold, som medfører, at rundslinget (løftestroppen) skal tages ud af brug og undersøges af en sagkyndig.

Uddrag af DS/EN 1492-2, afsnit C 2: C.2.3 During the period of use, frequent checks should be made for defects or damage, including damage concealed by soiling, which might affect the continued safe use of the sling. These checks should extend to any fittings and lifting accessories used in association with the sling. If any doubt exists as to the fitness for use, or if any of the required markings have been lost or become illegible, the sling should be removed from service for examination by a competent person. Any damage evident in the cover indicates potential damage to the loadbearing core. The following are examples of defects or damage likely to affect the fitness of slings for continued safe use:

a) Surface chafe. In normal use, some chafing will occur to the surface fibres of the cover. This is normal and has little effect. Any substantial chafe, particularly localized, should be viewed critically. Local abrasion, as distinct from general wear, can be caused by sharp edges whilst the sling is under tension, and can lead to the cover becoming cut.

b) Cuts. Cross or longitudinal cuts in the cover, or any damage to the stitching, raise serious doubts as to the integrity of the core.

c) Exposed core.

d) Chemical attack. Chemical attack results in local weakening and softening of the material. This is indicated by flaking of the cover surface which may be plucked or rubbed off. Any signs of chemical attack to the cover raise serious doubts as to the integrity of the core.

e) Heat or friction damage. This is indicated by the fibres of the cover material taking on a glazed appearance and in extreme cases, fusion of the fibres can occur, indicating a weakening of the core.

f) Damaged or deformed fittings.

Arbejdstilsynet vurderer, at betegnelsen ”cover”, som standarden DS/EN 1492-2 anvender, er betegnelsen for det yderste beskyttelseslag på et rundsling (løftestrop), og dette uanset antallet af underliggende beskyttelseslag rundslinget (løftestroppen) er forsynet med. Arbejdstilsynet vurderer dermed, dels på baggrund af normal praksis og dels på baggrund af den harmoniserede standard DS/EN 1492-2, at såfremt der er opstået en væsentlig skade på det yderste beskyttelseslag, så skal rundslinget (løftestroppen) tages ud af brug og undersøges nærmere af en sagkyndig. I standarden DS/EN 1492-2 angives det, at en væsentlig skade af beskyttelsesdugen (cover) f.eks. kan være skader i form af opkrads, gnavning, opskæring (langsgående eller tværgående), blottet kerne, revet syning, kemisk påvirkning og/eller varmepåvirkning. Arbejdstilsynet vurderer, at da det er overfladen på beskyttelsesdugen (cover), der anvendes som ”indikator” for eventuelle forringelser eller svækkelse i rundslingets (løftestroppens) bæreevne, skal denne ”indikator” fjernes, før rundslinget på forsvarlig måde igen kan tages i anvendelse. Af ovenstående følger derfor, at såfremt der er opstået skade på det yderste beskyttelseslag, uanset antallet af underliggende beskyttelseslag, så skal denne skade udbedres før rundslinget (løftestroppen) igen må tages i anvendelse.

Feb. 2010

KFAF / NCN

Bliv medlem

Få adgang til nyeste viden, regler og alle de andre fordele for medlemmer. Kranbranchen er et samarbejde mellem de største danske aktører indenfor kraner og løftetilbehør. Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.

Nye kurser

Kranbranchen arrangerer løbende kurser med eksamen for medlemmernes servicemontører. På den måde kan du holde dig opdateret med de seneste regler på området. Find information om uddannelsestilbud og dato for næste kursus her.